Artikelen

Wie dicht de afgrond tussen autochtoon en allochtoon? 2

Nederlanders maken het de niet-westerse allochtonen in dit land niet altijd gemakkelijk – daarover ging het in deel 1. Ook op het beleid van de Nederlandse overheid jegens immigranten valt heel wat aan te merken. Maar dat neemt allemaal niet weg dat met name de Turken en Marokkanen die zeggen dat ze zich hier minder thuis voelen ook het een en ander te verwijten valt – of op zijn minst een  aanzienlijk deel van hen, waar de rest helaas mede op aangekeken wordt. En ze kunnen er heel wat aan doen.

Maar laten we allereerst vaststellen dat veel Turken, Marokkanen en andere niet-westerse immigranten in Nederland probleemloos functioneren, afgezien misschien van een enkele aanvaring met een botte hork. Zij, of hun ouders of grootouders, hebben de consequenties geaccepteerd van hun beslissing om naar Nederland te komen. Zij hebben erkend dat je, als je je in een andere samenleving vestigt omdat het daar beter is, ook daadwerkelijk deel moet worden van die samenleving, wil je er de vruchten van plukken.