Artikelen

Linkshandigen zijn net zo suf en stom als de rest

Als je de gebruikelijke verhalen mag geloven, zijn linkshandigen zo ongeveer de raarste mensen op aarde. Ze krijgen etiketten opgeplakt als creatief, kunstzinnig en geniaal, maar gelden tegelijkertijd als halfgare stuntelaars. “Ze loensen, ze stotteren, ze sloffen en struikelen, ze spartelen rond als een zeehond op het droge,” oordeelde de grote kinderpsycholoog Sir Cyril Burt. En Marcel Peereboom Voller, nota bene zelf linkshandig, introduceerde ze op 13 augustus 2016 in de Telegraaf als “het selectieve groepje dat u, rechtshandige, bij het geven van een high five per ongeluk in het gezicht slaat.”

Maar zegt u eens eerlijk: heeft u ooit zoiets gezien of meegemaakt? Natuurlijk niet. Weet u zelfs van de meesten van uw familieleden, vrienden en kennissen wel of ze links- dan wel rechtshandig zijn? Waarschijnlijk ook niet. Toch worden niet alleen deze, maar nog veel meer sprookjes elk jaar weer gedachteloos door de media opgedist. Niet alleen door Peereboom Voller, maar overal. Net als de ook door veel linkshandigen zelf geloofde onzin dat linkshandigen in plaats van nette letters louter inktvlekken zouden produceren en van ellende met een rare hoekhand schrijven.

Vlekkenmythe

Wat dat schrijven betreft: iedere leraar of lerares kan op basis van handschrift met meer dan 75 procent zekerheid een stapel proefwerken van een willekeurige klas verdelen in jongens en meisjes. Maar niemand brengt daar iets van terecht als het om links- en rechtshandigen gaat. Er is na één jaar schrijfonderwijs  tussen links- en rechtshandigen gewoon geen enkel verschil meer in schrijftempo of schrijfkwaliteit, dat is terdege onderzocht. Zelfs de merkwaardige hoekhandhouding komt bij rechtshandigen ongeveer even vaak voor als bij linkshandigen. Toch blijft het onderwijs hardnekkig in de vlekkenmythe geloven. Dat mag na zoveel jaren een echte schande heten, evenals het feit dat linkshandigheid op de Vrije Scholen nog steeds ijverig wordt bestreden.

Dames en heren leraren, waardeer uw linkshandigen en laat ze vooral met rust. Heb om te beginnen maar eens respect voor het feit dat ze even goed leren schrijven als ieder ander, in weerwil van uw averechtse (want rechtshandige) instructies. Voor het overige zijn de meeste linkshandigen alleen maar linkshandig en net zo slim en creatief of net zo suf en dom als de rest.

Meer over linkshandigheid en linkshandig leren schrijven in mijn Het raadsel van linkshandigheid (Nieuw Amsterdam 2010)